NB! Vi har flyttet til Skvadronvegen 27, 4050 Sola.

Mandag - Fredag

07:00 - 15:00

Internkontroll

interkontroll system

Vi er NEMKO sertifisert iht NEK 405 1-2-3-4

SES Elektro AS hjelper gjerne til med å etablere internkontrollsystem i deres virksomhet for a ivareta plikt til internkontroll på deres elektriske anlegg.

Internkontroll og oppfølging av elektriske anlegg

Alle virksomheter skal ha en internkontroll system for HMS oppfølging.

Dette innbefatter kjemikaliearkiv, avviks handtering, branndokumentasjon osv. Ref. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll forskriften § 4).

Periodisk ettersyn/kontroll av brannalarm, nødlys og elektriske anlegg skal også dokumenteres i dette systemet. Enten i form av avviksliste direkte i system eller med henvisning til eget system for elektrisk anlegg.

Hva er internkontroll elektro?

innebærer å danne rutiner for:

  • Å sikre at el-anlegget til enhver tid er i henhold til forskriftenes krav.
  • Kvalifisert gjennomgang av el-anlegget.
  • Egenkontroll av det elektriske anlegget.
  • At avvik lukkes av kvalifisert virksomhet (el. entreprenør).

Virksomheter uten elektrokompetanse:

  • Skal ha inngått avtale med en kvalifisert virksomhet.
  • Kan selv foreta visuell kontroll av sine el-anlegg etter sjekkliste som er akseptert av kvalifisert virksomhet.
  • Avhengig av el-anleggets størrelse, må det avgjøres om sjekkliste kan utføres uten krav til instruert personale.

Våre tjenester

Privat

Næring

SES Elektro Sola 5

Industri

SES Elektro Sola 2

Elbillading

SES Elektro Sola 8

Termografering

SES Elektro Sola 1

Internkontroll

Har du spørsmål?